Kính gửi các quý khách hàng,

Nhà hàng d’LIONS thông báo trang web của nhà hàng chính thức hoạt động để phục vụ các quý khách hàng dễ dàng tìm kiếm món ăn, ẩm thực Sing Mã và đặt bàn Online.

Cấu trúc chính của trang web bao gồm các thông tin về:

Hotline: 0983 10 9292 Hoặc 04 3941 1208