22122015_COSIANA_MENUALACARTE

Cà ri Rau củ

80,000 

Đây là một món ăn nhiều vitamin, không béo, rất thích hợp vào mùa hè.